อนุทิน #3619

@3609 ผลต่าง ๆ เกิดจากมีเหตุปัจจัย

หัดแจกภาพอันสร้างความชื่นใจแก่ผู้ได้รับ กุศลอาจเกื้อส่ง...

วิบากเก่าอันหนักใด ถือเป็นวาสนา..

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)