อนุทิน 36161 - ปภังกร Happinesss

ยอดยกมาแห่งความวิตกกังวล ความเศร้า ความทุทนทุราย อันเปรียบเสมือนเจ้าหนี้ "หนี้เวร หนี้กรรม"

หนี้เวร หนี้กรรมนี้แล ทำให้นักบัญชีที่เป็นเป็นเจ้าของกิจการ อันเป็น "กิจการชีวิต (Life Organization)" ต้องนั่งกุมขมับ ต้องดิ้น ต้องวิ่ง เพื่อหาเงิน หาทรัพย์สินมาชดใช้ "หนี้เวร หนี้กรรม" ทั้งหลาย ทั้งปวงนั้น

เขียน 13 Apr 2009 @ 07:18 ()


ความเห็น (0)