อนุทิน 36129 - ปภังกร Happinesss

ปลากินเข้าไปแล้ว
เงี่ยง หรือตะขอที่ทะปุปากเข้าไป ย่อมใหญ่และกว้างกว่าส่วนโคน
ถ้าคิดจะดึงออก แผลนั้นย่อมใหญ่กว่าที่คาอยู่นั้นหลายเท่า
ปลายตะขอ หรือปลายเบ็ดนั้น ใหญ่มาก หากคิดจะดึงออก เราต้องมีแผลที่กว้าง ใหญ่ และลึก
โปรดใช้สติพิจารณาก่อนที่จะปลายเบ็ดที่เล็ก แหลม แต่มีปลายที่ใหญ่ เมื่อดึงรั้งเราไว้ในสังสารวัฏนี้ยังมิมีทางถอนออกนี้เถิด

เขียน 12 Apr 2009 @ 07:11 ()


ความเห็น (0)