อนุทิน 35889 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

“ยิ้ม” นั้นดีกว่ายาขนานไหน
รอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข
ความสุขเป็นสัญลักษณ์แห่งกำลัง
กำลังใจอันเหตุปัจจัยส่งต่อให้“กำลังกาย...”

เขียน 07 Apr 2009 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)