อนุทิน 35864 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

มนุษย์ที่ประเสริฐ คือ มนุษย์ที่ฝึกฝน ปฏิบัติตนแล้ว
วันนี้เรามาฝึกฝน เปลี่ยนแปลงตนจากเศษเหล็กที่ไร้ค่าให้เป็นมีดสักด้ามหนึ่งที่ “มีค่า”
ถึงแม้จะต้องถูกเผา ถูกหลอม ถูกทุบ ถูกตี เราก็ต้องอดทน ต่อสู้เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับตัวเอง
จากเศษเหล็กชิ้นเดิม ไม่นานก็จะเพิ่มเติมมูลค่าให้เป็นเหล็กที่มีมูลค่า มีราคาได้
เราจะสู้เพื่อวันนั้น วันที่เหล็กชิ้นนี้มีราคา มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม...

เขียน 06 Apr 2009 @ 23:46 ()


ความเห็น (0)