อนุทิน 35723 - ปภังกร Happinesss

ธุลีดินนั้นย่อมมีค่า หากผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของธุลีนั้นสรรค์สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง แก่สังคมและส่วนรวม

จิตดวงหนึ่งที่ต้องทอดทิ้งร่างกายที่เสื่อมสลายร่างนี้ไป ย่อมเป็นที่กล่าวขวัญถึงทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย
เมื่อชีวิตยังมีชีวิต คือ กายกับจิตนี้ยังไม่แยกจากัน
ชีวิตที่แสนนั้นนี้นั้นควรเร่ง รุด ทำความดี และดำเนินชีวิตนี้ด้วยความไม่ประมาท

เขียน 04 Apr 2009 @ 08:28 ()


ความเห็น (0)