อนุทิน 3572 - inicu

inicu

การตอบสนองความต้องการลูกค้าภายใน (6/5/51)

พยาบาลส่งต่อ

เตรียมผู้ป่วยพร้อมเดินทาง  ก่อนตามพยาบาล

- เตรียมเอกสารส่งต่อ พร้อมกับส่งคิดเงินค่าส่งต่อหรือส่งสวัสดิการสังคม

- แพทย์ประสานงานกับแพทย์รพ.ที่จะส่งต่อ

-เตรียมผู้ป่วย  จัดการอาการวิกฤต รบกวนก่อน และ ญาติพร้อมเดินทาง

- เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ยา เบอร์โทร ที่จำเป็น

- ส่งต่อข้อมูล การดูแลระหว่างเดินทาง ข้อบ่งชี้รายงานระหว่างเดินทาง

ยังไม่พบปัญหา

ผู้ป่วยส่งต่อปลอดภัย

เขียน 06 May 2008 @ 02:42 ()


ความเห็น (0)