อนุทิน 35657 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l กันลืม

ได้เดินทางมาถึงจุดที่ได้คำตอบที่ละเอียดมากขึ้นกว่าความเข้าใจเดิมที่ว่า... "โลกธรรมแปด"... นั่นคือสภาวะที่เรียกว่า "การได้รับการยอมรับทางจิตวิญญาณ" หรือการเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ... บุคคลต้นแบบ ดั่งเช่น องค์ทะไลดามะ แห่งทิเบต ...แม่ชีเทเรซ่า ... หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เป็นต้น

พื้นที่แห่งการพักพิง...ที่ทุกสรรพสิ่ง ไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นมาอิงอาศัย หรืออาจแวะรายทาง ...พื้นที่ที่เสมือนให้เกิดความรู้สึกที่ปลอดภัย... โดยเฉพาะปลอดภัยจากสภาวะการถูกคุกคามทางแห่งภายในของตนเอง "ปลอดภัยจากภัยภายใน"

เขียน 02 Apr 2009 @ 22:51 () แก้ไข 02 Apr 2009 @ 22:52, ()


ความเห็น (0)