อนุทิน 35549 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดเรียนของครูที่ต้องไปโรงเรียนสแกนนิ้วมือทำงานทุกวันหลังจากที่เด็กไม่มาโรงเรียนหลังสอบเสร็จ13,14,15 มีนาคม 2552 ปีการศึกษา 2551 แต่มีงานมาจัดชั้นเรียนสำหรับปีการศึกษาหน้า เด็กอนุบาล 1,2,3 รวม 20 ห้องเด็กประมาณ 649 คน ยังเหนื่อยต่ออีก แล้วมีเด็กทยอยเข้าเรียนตลอดแต่ก็ดีกว่าไม่มีเด็กมาเรียน

เขียน 31 Mar 2009 @ 19:11 ()


ความเห็น (0)