อนุทิน 35442 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สิ่งที่มีคุณค่า หวงแหนยิ่งของเรา คงจะไม่ใช่เป็นสิ่งเป็นที่ควรรักษายิ่งของเขา
สิ่งที่เรารัก เราใส่ใจ เราต้องดูแล ระมัด ระวังด้วยตนเอง ไม่มีใครที่จะระวังอะไรให้เราได้

การฝากชีวิต ฝากความรู้สึกไว้กับใคร คนใด หรือผู้ใดนั้น เขาก็คงจะไม่ใส่ใจดูแลได้เท่า เราฝากใจไว้กับใจของเราเอง

เขียน 29 Mar 2009 @ 18:54 () แก้ไข 20 May 2012 @ 18:37, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หากเรารักษาความรู้สึกแบบนั้นได้ไปตลอดกาล มันคงวิเศษณ์มาก