อนุทิน 35442 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สิ่งที่มีคุณค่า หวงแหนยิ่งของเรา คงจะไม่ใช่เป็นสิ่งเป็นที่ควรรักษายิ่งของเขา
สิ่งที่เรารัก เราใส่ใจ เราต้องดูแล ระมัด ระวังด้วยตนเอง ไม่มีใครที่จะระวังอะไรให้เราได้

การฝากชีวิต ฝากความรู้สึกไว้กับใคร คนใด หรือผู้ใดนั้น เขาก็คงจะไม่ใส่ใจดูแลได้เท่า เราฝากใจไว้กับใจของเราเอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

หากเรารักษาความรู้สึกแบบนั้นได้ไปตลอดกาล มันคงวิเศษณ์มาก