อนุทิน 35384 - มลตรี จิตร เมืองจันทึก

อำเภอวังสะพุงเป็นถิ่นที่พระอริยเจ้ามาบำเพ็ญภาวนาเพราะเป็นถิ่นที่เงีบยสงบอากาศร่มรื่นเย็นสบายประชาชนได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตเคยเดินธุดงค์ มาทางจังหวัดเลยที่อำเภอวังสะพุงเดินธุดงค์เลาะริมลุ่มนำเลยไปยังถำผาบิ้งเพื่อพักบำเพ็ญภาวนา แล้วเดินทางธุดงค์ต่อไปยังวัดห้วยแล้งปัจจุบันอยู่ทางอำเภอภูหลวงฯลฯ วัดถำผาบิ้งเป็นถิ่นที่หลวงปู่หลุย จันทสาโร บำเพ็ญภาวนา, หลวงปู่ชอบ ฐานสโมบำเพ็ญภาวนาอยู่ทีวัดป่าบ้านโคกมน  พระปิยทัสสีหรือหลวงปู่โกวิทบำเพ็ญอยู่ทีวัดป่าผาเจริญ  เส้นทางของพระอริยเจ้าด้วยญาณวิถีใดในวิมุตติญาณของพระคุณเจ้าเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอเพื่อช่วยเหลือเผยแพร่ธรรมแก่สหธรรมมิกของพระองค์ท่านและโปรอลูกหลานในวงกาสาวพัตร และญาติโยมที่ใฝ่ธรรมและศายานุศิษย์......และท่านคิดเห็นอย่างไปครับฯลฯ

เขียน 28 Mar 2009 @ 20:27 () แก้ไข 28 Mar 2009 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)