อนุทิน 34895 - touy

  ติดต่อ

ร่วมคิดร่วมทำ เครือข่ายครูวิทย์ จริงไม่จริงทดลอง ทดลองจึงรู้จริง สร้างเด็กใจมีหัวใจเอ๊ะเสมอ
อ๋อเป็นประสบการณ์ เอ๊ะคือค้นพบ เอ๊ะเมื่อไรวิทย์ไทยเข้มแข็ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)