อนุทิน 34719 - ปภังกร Happinesss

การทดลอง การทำสิ่งต่าง ๆ โดยการแลกด้วยชีวิตนี้นั้น "ประเสริฐ" ที่สุด

การนำชีวิตเข้าแลกเพื่อความรู้อันเป็นปัญญาแห่งชีวิตนี้ "ประเสริฐ" แท้

ประสบการณ์แห่งชีวิตนั้นคือ "ธรรมโอสถ" ขนานเอก

เป็นธรรมโอสถที่เป็นสันทัฏฐิโกอย่างท่านว่าไว้ถูกต้องนัก ประกอบกับยังเป็น "อกาลิโก" คือ รู้ได้ เห็นได้อย่างไม่จำกัดกาล

ยาขนานเอกแห่งชีวิต ที่ก้าวผ่านมาด้วยชีวิตนี้แล เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเยี่ยวยาชีวิตที่หลายภพหลายชาติได้เดินทางผิดให้กลับถูกได้...

เขียน 17 Mar 2009 @ 19:52 ()


ความเห็น (0)