อนุทิน 34716 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การมีประสบการณ์ชีวิตที่เฉียดความตายนั้น นั่นเป็น "ขี้วัว" อีกกองหนึ่งที่ทรงคุณค่า
หากท่านได้น้อมนำประสบการณ์ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตนี้ เป็นหลักเป็นทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะไม่มีใครจะพิสูจน์ทราบได้ว่าความตายของเราจะมีขึ้นได้ในพรุ่งนี้

มรณานุสตติกัมมัฏฐาน เป็นการภาวนาเพื่อพัฒนาชีวิตให้เดินอยู่ด้วยความไม่ประมาท
การระลึกถึงความตายอยู่เป็นประจำ ชีวิตนั้นย่อมไม่หลงทางไปในทางเสื่อมทั้งหลาย

ขอให้ท่านตั้งมั่นในความดี แล้วชีวิตนี้จะสูงค่า เพราะจะสมการได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)