อนุทิน 34559 - ศิรินภา

<div style=";"><object width="300" height="340"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/pl/MovjlNQL0R/aus=false/autoShuffle=true/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/pl/MovjlNQL0R/aus=false/autoShuffle=true/" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="340" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"><input type="text" name="EmbedSearchBox" /><input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /><div style="padding-top:3px;"><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&ek=MovjlNQL0R" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&ek=MovjlNQL0R" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&ek=MovjlNQL0R" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&ek=MovjlNQL0R" rel="nofollow" ><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/MovjlNQL0R/" border="0" /></a></div></form></div></div><br/><a href="http://www.imeem.com/people/kHIDfxW/playlist/q9svb1G7/ohbabyss-music-playlist/">Oh..Babyss</a>

เขียน 15 Mar 2009 @ 04:29 ()


ความเห็น (0)