อนุทิน 34385 - พลอยชนก

  ติดต่อ

11 มีนาคม 2552 09.00-12.00 น. ท่านอธิการบดีใหม่  ศ.ดร.สุจินต์  จินายน มาเยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์ รู้สึกประทับใจและชื่นชมในความเป็นคนตรง ๆ ของท่านเป็นอย่างมาก  ท่านให้แง่คิดไว้น่าสนใจ  "การดูแลมนุษย์ : ต้องเข้าใจมนุษย์"

  เขียน:  

ความเห็น (0)