อนุทิน 3428 - wwibul

wwibul

บทความใน spectrum ieee online: The Mysterious Memristor โดย Sally Adee เล่าถึงเบื้องหลังการค้นพบ memrister

เมื่อ 37 ปีก่อน Leon Chua เห็นความงดงามของสมมาตรทางคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ 4 ประเภท (charge, current, voltage, magnetic flux) ว่าจัดเรียงคู่กันได้ 6 แบบ ซึ่ง 5 แบบเป็นที่รู้จักกันแล้ว เหลือเพียงแบบเดียวที่ไม่รู้จัก คือ magnetic flux จับคู่กับ charge เขาจึงฟังธงไว้ตั้งแต่สมัยนั้น ว่าน่าจะมีแบบที่ 6 อยู่ด้วย (คือ memrister ซึ่งมี memristance เป็นตัวโยงสองรายการนี้เข้าหากัน)

สมมาตรเป็นงานศิลปะ แต่มักยืนตรงศูนย์กลางของงานวิทยาศาสตร์

 

เขียน 05 May 2008 @ 12:47 () แก้ไข 06 May 2008 @ 08:17, ()


ความเห็น (0)