อนุทิน 34199 - พลอยชนก

     วันนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

     ช่วงเช้านิสิตกราบ ถวายสัตย์ ปฏิญาณต่อหน้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

     ช่วงสาย ทางคณะฯได้เชิญ ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์ มาบรรยาย "ภาวะผู้นำและหลักการทำงานสู่ความสำเร็จ" ซึ่งมีแง่คิดในการทำงานสู่ความสำเร็จ 4 ประการ ดังนี้

     1. ขยัน

     2. ประหยัด

     3. หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ

     4. มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น (ไม่ใช่เก่งเพียงอย่างเดียว)

เขียน 09 Mar 2009 @ 16:48 ()


ความเห็น (0)