อนุทิน 34127 - mom

mom
  • เอามาเผื่อค่ะ
  • รู้ไหมว่ารังสีเอ็กซ์ ถูกค้นพบโดย วิลเลี่ยม เรินต์เกน  แสงนี้ไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า  แต่สามารถส่องผ่านสสารที่ทึบแสงได้  เป้นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และเอื้อประโยชน์ต่อวงการแพทย์มาจนทุกวันนี้ (ค้นจากหนังสือwise kit mental arithmetic )
เขียน 08 Mar 2009 @ 00:57 ()


ความเห็น (0)