อนุทิน 33852 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ใช้ใจฟังธรรมย่อมล้ำค่า
ใช้ใจนำพาย่อมเกิดผล
ใช้ใจน้อมนำธรรมมงคล
ใช้ใจนำตนพ้นทุกข์ภัย

เราทั้งหลายได้เกิดมาบนโลกนี้
มีชีวีเป็นเครื่องมือสร้างกุศล
เพียรทำบุญ จุนเจือจิต น้อมใจตน
เลิกสับสน กลกิเลส พ้นเภทภัย

นำสัทธรรม เป็นธงชัย ให้ชีวิต
กายและจิต พึงสังวรณ์ ศีลตั้งมั่น
สมาธิ ริตริตรอง กรรมที่ทำ
ปัญญาย้ำ ธรรมเที่ยงแท้ สงบเอย...

เขียน 03 Mar 2009 @ 00:42 ()


ความเห็น (0)