อนุทิน 33852 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใช้ใจฟังธรรมย่อมล้ำค่า
ใช้ใจนำพาย่อมเกิดผล
ใช้ใจน้อมนำธรรมมงคล
ใช้ใจนำตนพ้นทุกข์ภัย

เราทั้งหลายได้เกิดมาบนโลกนี้
มีชีวีเป็นเครื่องมือสร้างกุศล
เพียรทำบุญ จุนเจือจิต น้อมใจตน
เลิกสับสน กลกิเลส พ้นเภทภัย

นำสัทธรรม เป็นธงชัย ให้ชีวิต
กายและจิต พึงสังวรณ์ ศีลตั้งมั่น
สมาธิ ริตริตรอง กรรมที่ทำ
ปัญญาย้ำ ธรรมเที่ยงแท้ สงบเอย...

เขียน 03 Mar 2009 @ 00:42 ()


ความเห็น (0)