อนุทิน 33827 - Ka-Poom

Ka-Poom

เป็นเรื่องเล่าที่ทรงคุณค่ามากเลยค่ะ สำหรับกะปุ๋ม...

ทำให้ต้องน้อมกลับมาที่เรื่องราวของตนเอง..และสภาวะใจที่เรียนรู้ขณะรับฟังผ่านการอ่านเรื่องเล่านี้ของอาจารย์... การเดินทางทำให้กะปุ๋มต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมายที่ผ่านเข้ามากระทบ แต่สิ่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นโอกาสอันมีค่าที่หาได้ยาก คือ การเรียนรู้ที่จะทำให้สิ่งที่มากระทบนั้นไม่กระเทือนใจเรา...

ประสบการณ์ในลักษณะคล้ายๆ กันนี้ กะปุ๋มจะน้อมนำบอกตนเองเสมอว่า... เป็นความโชคดีที่มีโอกาสได้เจอขณะที่เราเป็นมนุษย์ เพราะหากเราไม่เจอเรื่องราวมากระทบ เราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เลยว่าเราเจริญมากขึ้นหรือถดถอยเพียงใด... ปัญญาเราได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากสภาวะจิตที่ละเอียดมากน้อยเพียงใด กะปุ๋มจึงมักรู้สึกว่าเรื่องราวและบุคคลต่างๆ นั้นเป็นครูที่เข้ามาสอนให้เรียนรู้และเข้าใจ"ธรรม"ชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

จำนวนคน หรือรายละเอียดของเรื่องราวไม่ได้มีค่าไปมากกว่าการที่กะปุ๋มได้เข้ากระโดดร่วมไปเรียนรู้ และทุกสิ่งนั้นต่างดีและพิเศษเสมอ แม้ว่าบางครั้งคนที่นั่งฟังเราเพียงหนึ่งคน ยังมีคุณค่ามากกว่าอีกหลายสิบคนที่เดินจากเราไป...

ขอบพระคุณสำหรับเรื่องเล่าที่มีค่านี้มากค่ะ

(^___^)

กะปุ๋ม

ที่มา ; http://gotoknow.org/blog/beyondkm/245918

เขียน 02 Mar 2009 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)