อนุทิน 33819 - รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)

๑.วันนี้มีคุณครูคนใหม่มารายงานตัว เป็นพนักงานราชการ ผ่านประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมโรงเรียนเอกชนมาเยอะมาก ว่าจะเสนอ ผอ. ให้น้องเขาทำงานด้านวิชาการแทนครูอิง นึกอยากปลดระวางตัวเองซะที ตลอดอายุการรับราชการ 22 ปี พอดี ยังไม่เคยว่างเว้นจากตำแหน่งนี้ ไม่ว่าจะย้ายไปโรงเรียนไหน วิชาการ กับห้องสมุด จะต้องเป็นหน้าที่ต้องทำเสมอ ๆ อยากให้น้อง ๆ รุ่นใหม่ได้ฝึกได้ใช้ความสามารถบ้าง ครูอิงคิดเสมอว่า คนเราจะมีความก้าวหน้าได้นั้น มีปัจจัย 3 อย่าง คือ ความรู้ความสามารถของตนเอง  โอกาส  และ วาสนา บางคนมีความรู้ความสามารถดี แต่ไม่มีโอกาสก็ก้าวไม่ได้ บางคนไม่มีความรู้ความสามารถ หรือมีแต่ไม่ทำ แต่วาสนาดี มีเจ๊ดัน  ก็ไปได้สวย  บางคนทำให้ตาย ความรู้ความสามารถมี โอกาสมี แต่ด้อยวาสนา ไม่เข้าตาเจ้านาย ก็ตกอับอยู่ชั่วนาตาปี  ครูอิงจึงชอบให้โอกาสคน  และที่สำคัญที่สุดต้องให้โอกาสตัวเองเสมอ ๆ อย่าปิดโอกาสตัวเองในการทำความดี...

เขียน 02 Mar 2009 @ 20:35 ()


ความเห็น (0)