อนุทิน 33745 - ภูสุภา

อ่าน บันทึก คุณพี่แอมป์อ.ดอกไม้ทะเล พาให้คิดถึงว่า การรู้เท่าทันการสื่อสาร การ(คิดว่าเรา)เป็นผู้สอน ฯลฯบางทีเราเป็นผู้เรียน..

ขอจดไว้ก่อนในนี้ อาจารย์เขียนดี ทันสมัยเสมอ 

เขียน 01 Mar 2009 @ 21:17 ()


ความเห็น (0)