อนุทิน 33621 - ประไพพิศ

วันพฤหัสที่26 กุมภาพันธ์ เข้ามาในสำนักงานจัดการงานบางเรื่อง

เรียบร้อยเช่นส่งเรื่องเบิกเงินเดือน จัดทำแบบกศน. 5 หลังจากนั้นไป

ร่วมงานศพแม่น้องที่ทำงาน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เข้ามาทำแบบ

กศน. 5ต่อ จนรียบร้อย หลังจากนั้นเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับไป

สนามสอบเพื่อปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/51

เขียน 27 Feb 2009 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)