อนุทิน 33510 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงนั้น เขาก็จะต้องมีการออกกำลังกายด้วยการเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬา

คนที่จะมีจิตใจที่แข็งแรงนั้น เขาก็จะต้องมีการออกกำลังใจด้วยการทำความดี การเสียสละ

เมื่อเสียสละ และทำความดีแล้ว จิตใจจะมีกำลัง มีพลัง ที่จะเจริญสติ ทำสมาธิ และภาวนา

การออกกำลังกายทำให้นักกีฬามีกำลังฉันใด
การทำความดีย่อมทำให้นักปฏิบัติภาวนามีกำลังฉันนั้น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)