อนุทิน 33510 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงนั้น เขาก็จะต้องมีการออกกำลังกายด้วยการเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬา

คนที่จะมีจิตใจที่แข็งแรงนั้น เขาก็จะต้องมีการออกกำลังใจด้วยการทำความดี การเสียสละ

เมื่อเสียสละ และทำความดีแล้ว จิตใจจะมีกำลัง มีพลัง ที่จะเจริญสติ ทำสมาธิ และภาวนา

การออกกำลังกายทำให้นักกีฬามีกำลังฉันใด
การทำความดีย่อมทำให้นักปฏิบัติภาวนามีกำลังฉันนั้น...

เขียน 25 Feb 2009 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)