อนุทิน 33279 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการทำวิจัยแบบธรรมชาติ ทำทุกอย่างให้กลับกลายและเป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมชาติแห่งหน้าที่ "หน้าที่ใคร หน้าที่มัน"
หน้าที่ของใครต่อใครที่เคยขาด เคยพร่อง เคยหลวม
PAR เป็นกระบวนการที่นักวิจัยสามารถเชื่อมสิ่งต่าง ๆ ที่เคยขาดออกจากกันให้กลับเชื่อมประสานเข้าหากันได้ดั่งเดิม

PAR ทำให้อาจารย์เป็นอาจารย์
PAR ทำให้พัฒนาชุมชนเป็นพัฒนาชุมชน
PAR ทำให้ อบต. เป็นอบต.
PAR ทำให้สถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงิน
PAR ทำให้ชุมชนเป็นชุมชน
PAR ทำให้องค์กรอิสร (NGOs)ก็เป็นองค์กรอิสระ

PAR ทำให้ทุกคน ทุกหน่วย ทุกองค์กรกลับคืนสู่ธรรมชาติตามหน้าที่ของตนเอง
แล้ว PAR นั้นก็จะพาพละกำลังของแต่ละหน้าที่นั้นเข้ามา "ร่วมประสาน" เข้าด้วยกันด้วยอย่างแท้จริง...

เขียน 21 Feb 2009 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)