อนุทิน 33261 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

กิเลสนี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เราเวียนว่าย ตาย และ "เกิด"

การเกิดแห่งเรานี้สุดตาทิพย์ยังมองไม่จบ

และเวลาที่เราเหลืออยู่นี้ก็ไม่พอที่จะมอง

เราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดแห่งชีวิตในอัตภาพร่างกายที่ได้มาเป็นมนุษย์นี้

ทำความดี ณ ปัจจุบัน

คิดดี พูดดี ทำดี

คิด พูด และทำด้วยความเสียสละ

ความดี และความเสียสละ จักถ่ายถอนซึ่งกิเลสซึ่ิงกิเลสได้

เรามองไ่ม่เห็นเจ้า แต่เราตัดเสียซึ่งเจ้าได้

ใช้เวลาในลมหายใจนี้อยู่ด้วยปัจจุบัน

รุด รีบ เร่ง ตัดพลัน กิเลสไซร้

ทั้งชีวิต ทั้งจิตนี้ รวมกายใจ

ดับสูญได้ ในชาตินี้ หมดสิ้นกัน...

เขียน 20 Feb 2009 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)