อนุทิน 33227 - Jasmine

Jasmine
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ล้างคราบมันด้วยน้ำซาวข้าว

โครงงานวิทยาศาสตร์ในครัว

การศึกษาวิธีเตรียมน้ำซาวข้าวที่เหมาะสมนั้น  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อความสามารถในการละลายไขมันของน้ำซาวข้าว ได้แก่ วิธีการเตรียมน้ำซาวข้าว ระยะเวลาในการคน ระยะเวลาในการแช่ข้าว อัตราส่วนโดยปริมาณระหว่างน้ำมันต่อน้ำซาวข้าวและชนิดของน้ำมัน ผลการศึกษาพบว่า  น้ำซาวข้าวที่แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนรินออกมาใช้ทำการทดลอง มีความสามารถในการละลายไขมันได้ดีที่สุด

เขียน 20 Feb 2009 @ 15:59 () แก้ไข 20 Feb 2009 @ 16:00, ()


ความเห็น (0)