อนุทิน 32965 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

  ติดต่อ

นักเรียนชั้นม.1 ปี2552 เริ่มเรียนปรับพื้นฐานวันที่ 17 มกราคม - 28 มีนาคม 52 มอบตัวนักเรียนวันที่ 6 เมษายน 2552 ประชุมผู้ปกครองวันที่ 3 พ.ค.2552 เวลา 9.00น.-11.30น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)