อนุทิน 32919 - wwibul

wwibul

เจอแล้ว ข่าววัตถุอันตราย ที่ http://www.bangkokbiznews.com/home/news/business/policy/2009/02/12/news_15683.php

ซึ่งข่าวที่กล่าวถึงประเด็นนี้ เล่าว่า

"คณะกรรมการวัตถุอันตราย จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 เพื่อเสนอให้ขึ้นทะเบียนพืชทั้ง 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตราย และในวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนพืชทั้ง 13 ชนิด ประกอบด้วย 1.สะเดา 2.ตะไคร้หอม 3.ขมิ้นชัน 4.ขิง 5.ข่า 6.ดาวเรือง 7.สาบเสือ 8.กากเมล็ดชา 9.พริก 10.คื่นฉ่าย 11.ชุมเห็ดเทศ 12.ดองดึง และ 13.หนอนตายหยาก เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 บัญชี ข. ลำดับที่ 103 ซึ่งกำหนดว่าสารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน กำจัดแมลง ศัตรูพืชและสัตว์ ผู้ผลิตจะต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียน และเสียค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท"

สิ่งที่ต้องสร้างความกระจ่างต่อสาธารณชนโดยเร็วคือ หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการใดที่ชี้ชัดว่าวัตถุดังกล่าว อันตราย จนต้องออกมา "คุ้มครอง" อย่างแข็งขันเช่นนี้ ?

เขียน 14 Feb 2009 @ 18:49 () แก้ไข 22 Feb 2009 @ 15:10, ()


ความเห็น (0)