อนุทิน 32720 - รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น(อิงจันทร์)

๒. เมื่อวานคนดี...แวะเข้ามาหลังจากหายไปกับวันหยุด ๓ วัน งานคงยุ่งมาก ๆ เพราะเป็นสัปดาห์พระพุทธศาสนา และใกล้วันประชุมวิทยุ ฯ พอแวะเข้ามา ครูอิงก็ได้รับคำสอนอีกหนึ่งกระบุง จากการที่เอารูปพระจันทร์เต็มดวงไปเม้นท์ให้ท่าน ด้วยบทกลอนว่า....พระจันทร์สวยด้วยฉากดำจึงงามใส...       เปรียบเทียบได้ในภาพสีมีดำ-ขาว...บ้านอิงจันทร์สื่อภาพนี้มีถึงเรา...ขอยกเอาเล่าเปรียบเปรยเฉลยธรรม...จันทร์กลมโตโถเบี้ยวไปในวันพรุ่ง... ยากพยุงทรงกลมได้ให้น่าขำ...อจีรังอย่างนี้ที่โน้มนำ... อย่าหลงความไม่เที่ยงแท้คือแน่นอน    สาธุ สาธุ สาธุ  เจ้าค่ะ

                               

เขียน 11 Feb 2009 @ 12:01 () แก้ไข 11 Feb 2009 @ 12:28, ()


ความเห็น (0)