อนุทิน 32516 - Sasinand

Sasinand

วันหยุดยาว 3 วันต่อกัน เรามา ไทยเที่ยวไทย ไทยซื้อของไทยด้วยกันเองดีกว่า

 Buy Thai  จะเป็นการช่วยคนไทยด้วยกันเอง   โดยเฉพาะในภาวะที่การส่งออกของเราเผชิญกับการหดหายอย่างน่าตกใจ

เรื่องนี้ จะเป็นการระดมความคิดความอ่านและความรู้สึกนึกคิดของคนไทย ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสียสละร่วมกัน อุ้มชูสนับสนุนซึ่งกันและกันในยามยาก  เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคให้ลุล่วงไปพร้อมๆ กัน
@32293

เขียน 07 Feb 2009 @ 10:14 () แก้ไข 07 Feb 2009 @ 10:16, ()


ความเห็น (0)