อนุทิน 32483 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่า เ กษตรอินทรีย์กำลังฮิต จริงๆแ ล้ว ก็ยังไม่ใ ช่เ รื่องง่ายๆนัก เกษตรกร ยังต้องมีศักยภาพในการจะเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรดั้งเดิมมาเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วย
 ต้วเอง เคยมีบริษัททำเกษตรธรรมชาติ ที่เมืองกาญจน์  และทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออก  ตอนนี้ ก็ยังทำอยู่ แต่เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่ออื่น

การทำการเกษตรแบบนี้ ก็มีหลายแนวคิด เ ช่น ไม่ไถพรวนดิน ไม่กำจัดวัชพืช บางคนก็บอกว่าได้ผลดี บางคนบอกว่า ไม่ได้ผล เช่น หากดินมีหญ้า จะปราบหญ้าอย่างไร จึงจะเกิด ประโยชน์ต่อดิน และพืชผัก มากที่สุด
จากประสบการณ์ที่เห็นมา ถ้าหากดินที่มีหญ้า เราเอาฟาง ไปคลุมได้เลย ถ้าคลุมฟางไม่ดี ไม่มิดชิด ปล่อยให้มีช่องว่าง ให้อากาศ และแสงแดด ส่องถึงพื้นดินได้ ส่วนมาก หญ้าจะไม่ตาย
ยิ่งคลุมฟางไว้ โดยไม่ปลูกพืช อะไรลงไป ฟางก็จะเน่า ย่อยสลายเป็นปุ๋ยชั้นดี เป็นอาหาร อันโอชะของหญ้า และจะทำให้หญ้า เจริญเติบโตแข็งแรงไปเสียอีก
อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก คือ เรื่องของการตลาด ถ้าปลูกได้ แต่ขายไม่ได้ ก็จบ ต้องไปขายของแพงเท่ากับของทั่วไป เรื่องการตลาด เป็นเรื่องที่เกษตรกร  
ไม่ค่อยชำนาญนัก

เขียน 06 Feb 2009 @ 19:12 () แก้ไข 06 Feb 2009 @ 21:02, ()


ความเห็น (0)