อนุทิน 32447 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนทั้งหลายมักร้องเรียกสิทธินี้เมื่อมีใครมาทำสิ่งใดไม่ถูกหู ไม่ถูกตา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไม่ถูกใจ”
เมื่อนั้นเราจะเรียกร้องสิทธินี้จากดวงจิตซึ่งเป็นศาลสถิตยุติธรรมว่า เราสมควรที่จะโกรธเขา เรามีสิทธินะที่จะโกรธเขา

  เขียน:  

ความเห็น (0)