อนุทิน 32447 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนทั้งหลายมักร้องเรียกสิทธินี้เมื่อมีใครมาทำสิ่งใดไม่ถูกหู ไม่ถูกตา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไม่ถูกใจ”
เมื่อนั้นเราจะเรียกร้องสิทธินี้จากดวงจิตซึ่งเป็นศาลสถิตยุติธรรมว่า เราสมควรที่จะโกรธเขา เรามีสิทธินะที่จะโกรธเขา

เขียน 06 Feb 2009 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)