อนุทิน #32357

วันนี้ได้เรียนรู้ทางg2k กับศ.ดร. จีระ เรื่องสหกรณ์ร้านค้า ทำให้ทราบแนวทางปฏิบัติต่อสมาชิก และการดำเนินงาน

เขียน:

ความเห็น (0)