อนุทิน 32315 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

@32305

  • เท่าที่ทราบ มีประเทศเดียวเท่านั้นที่มีกม. รองรับการกระทำการุณยฆาต และก็พบว่ามีปัญหาระดับหนึ่ง เนื่องจาก มีข้อสงสัยว่า อาจจะมีผป.บางคนไม่ได้สมัครใจจริง
  • ประเทศไทยเรากำลังร่างกฏกระทรวง เพื่อรองรับพรบ.สุขภาพ มาตรานี้ เพื่อให้คนไข้สามารถปฏิเสธการรักษาที่ยืดชีวิต แต่ไม่ใช่ให้ร้องขอให้ใครมาฉีดยาหรือทำอะไรให้ครับ
  • อันตรายมากครับ ถ้าระบบการดูแลผู้ระยะสุดท้ายยังไม่ดีพอ แล้วมีกม.แบบเนเธอร์แลนด์
เขียน 03 Feb 2009 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)