อนุทิน 32245 - Sasinand

Sasinand

ตามข่าวเรื่อง  แผนปรับปรุงธุรกิจของการบินไทย เพราะ ในอดีต เคยเข้าไปใช้บริการของการบินไทย ในการค้าขายค่อนข้างมาก ทำให้พอเข้าใจอะไร ได้ไม่ยากนัก

มีการออกข่าวว่า แผนฟื้นฟูจะมี  3 ระยะ โดยแผนระยะแรก จะเน้นการเพิ่มกระแสเงินสด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง
แผนระยะที่สอง เน้นเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
แผนระยะที่สาม ซึ่งเป็นแผนระยะยาวจะพิจารณาถึงการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดความคล่องตัว และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เขียน 03 Feb 2009 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)