อนุทิน 32240 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การมัวแต่ใช้เวลาไปเพ่งโทษคนอื่นนั้น นอกจากไม่ทำให้เขาดีขึ้นแล้วยังจักทำให้ตัวเราแย่ จิตใจเราแย่และเป็นโทษไม่แพ้กับคนอื่นนั้น

จิตใจเขา ตัวเขา ความประพฤติเขาเราแก้ไม่ได้

แต่จิตใจเรา ตัวเรา ความประพฤติเราแก้ได้ ปรับปรุงได้ด้วย "เมตตา..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)