อนุทิน #32238

  ติดต่อ

การได้อยู่และร่วมแรง ร่วมใจ ทำบุญ สร้างกุศลกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบถือได้ว่าได้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงใน "เนื้อนาบุญ" อันยิ่งใหญ่

ท่านทั้งหลายโปรดหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในจิตใจด้วยบริสุทธิ์เถิด

จิตใจที่ประเสริฐ สะอาด และบริสุทธิ์ และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัวนั้นจึงจักเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่แท้จริง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)