อนุทิน 32044 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ปฐมํ ปราชเย สิปฺปํ    ทุติยํ ปราชเย ธนํ
  • ตติยํ ปราชเย ธมฺมํ     จตุตฺถํ กึ กริสฺสติ
  • วัยแรกเริ่มพ่ายแพ้การศึกษา  วัยที่สองพ่ายแพ้ทรัพย์สมบัติ
  • วัยที่สามพ่ายแพ้ธรรม          วัยที่สี่จักกระทำอะไรได้

ขยายความว่า ยามเป็นเด็กไม่ศึกษาหาความรู้ เมื่อโตเป็นหนุ่มสาวก็ไม่ขยันทำมาหากินสร้างฐานะ ครั้นเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่ก็ยังไม่สนใจธรรมะ ถ้าใกล้ตายแล้วจะไปทำอะไรได้...

เขียน 30 Jan 2009 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)