อนุทิน 31863 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งของความคิด l คำนึง

อารมณ์ที่ติดบ่วง คือ สภาวะห้วงแห่งอารมณ์ที่จมจ่ออยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง... เมื่อหายใจเข้าลึก เบา ออกช้า และผ่อนคลายถึงได้รู้ว่าหนักและจมอยู่ในบ่วงแห่งอารมณ์บางสภาวะนั้น

ถอนออกมามีสติสัมปชัญญะ...ทุกอิริยบทแห่งการเคลื่อนไหว

เขียน 28 Jan 2009 @ 06:26 ()


ความเห็น (0)