อนุทิน 31849 - Sasinand

Sasinand

งงๆๆ  ทำไมภาคใต้ มีว่างงานสูงสุด....
วันนี้ (27 ม.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่า ภาวะการว่างงานของประชาชนในเดือน ธ.ค. 2551 มีจำนวน 540,000 คน
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 สูงกว่าปีก่อน 220,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ขณะที่สูงกว่าเดือน พ.ย. 20,000 คน โดยแนวโน้มการว่างงานยังคงสูงขึ้น หากการจ้างงานในภาคผลิตยังลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยการว่างงานเกิดขึ้นในภาคใต้สูงสุดที่ร้อยละ 2.8 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ( กทม.) ร้อยละ 1.6 ภาคกลางร้อยละ 1.5 ภาคเหนือร้อยละ 1.1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราน้อยที่สุดที่ร้อยละ 0.9
รตสว ค่ะ

เขียน 27 Jan 2009 @ 23:48 () แก้ไข 28 Jan 2009 @ 00:00, ()


ความเห็น (0)