อนุทิน 31849 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งงๆๆ  ทำไมภาคใต้ มีว่างงานสูงสุด....
วันนี้ (27 ม.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่า ภาวะการว่างงานของประชาชนในเดือน ธ.ค. 2551 มีจำนวน 540,000 คน
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.4 สูงกว่าปีก่อน 220,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ขณะที่สูงกว่าเดือน พ.ย. 20,000 คน โดยแนวโน้มการว่างงานยังคงสูงขึ้น หากการจ้างงานในภาคผลิตยังลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยการว่างงานเกิดขึ้นในภาคใต้สูงสุดที่ร้อยละ 2.8 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ( กทม.) ร้อยละ 1.6 ภาคกลางร้อยละ 1.5 ภาคเหนือร้อยละ 1.1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราน้อยที่สุดที่ร้อยละ 0.9
รตสว ค่ะ

เขียน 27 Jan 2009 @ 23:48 () แก้ไข 28 Jan 2009 @ 00:00, ()


ความเห็น (0)