อนุทิน 31580 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Note l แปะไว้บอกกล่าวเรื่องราวจากเปิ้ล-กองทุนไทย

...ทางนิตยสารรีดเดอร์สไดเจสท์ กำลังเขียนบทความสนับสนุนงานวิจัยเรื่องบทบาทการเลี้ยงดูของพ่อแม่ส่งผลต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้ลูก ทั้งนี้จากผลงานวิจัย (จากต่างประเทศ) พบว่า 9 ใน 10 ของเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องทำงานอาสาสาธารณะ หรือช่วยเหลือสังคม เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีจิตสาธารณะไปด้วย ขณะที่ 6 ใน 10 ของเด็กที่ไม่ได้ใกล้ชิด หรือได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ให้มีจิตสาธารณะ เมื่อโตขึ้นเด็กก็จะไม่สนใจงานอาสาสาธารณะ

ทั้งนี้ทางนิตยสารรีดเดอร์สไดเจสท์ ต้องการหาตัวอย่างครอบครัวไทยที่พ่อแม่ให้การส่งเสริมลูกในการทำงานอาสาสาธารณะ โดยมีการปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เล็กอย่างเป็นรูปธรรม เช่น พาลูกไปช่วยงานอาสา บริจาคสิ่งของ ชักชวนลูกเก็บรวบรวมของเล่น ของใช้ที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค ฯลฯ โดยปัจจุบันเด็กกำลังเป็นอาสาสมัครทำงานช่วยเหลือ
--
ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยการให้
มูลนิธิกองทุนไทย : เราสร้างโอกาสร่วมกัน ในการพัฒนาสังคม
ยินดีตอบทุกคำถาม ฝ่ายส่งเสริมการให้ 02-3144112-3 ต่อ 301 พี่ตือ / 302 หน่อย / หรือคุยกับ แอปเปิ้ล 085-0757906

เขียน 22 Jan 2009 @ 22:17 () แก้ไข 22 Jan 2009 @ 22:17, ()


ความเห็น (0)