อนุทิน 31458 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รากฐานแห่งความรักนั้นแท้ที่จริงแล้วคือ "ความเมตตา"

มนุษย์ทุกผู้ ทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ต้องการความเมตตาอันเป็นความรักแท้ที่สูงส่ง

ความเมตตานี้จึงสิ่งที่มนุษย์นี้ควรมีและควรให้แก่กัน

บุคคลที่มีความเมตตาและได้มอบความเมตตาให้กับบุคคลอื่น บุคคลนั้นย่อมเข้าใจสัจธรรมแห่ง "ความรัก"

หากจักนิยามคำว่ารักรากฐานแห่งศัพท์นั้นคือ "ความเมตตา"...

เมตตาธรรมนั้นย่อมค้ำจุนโลก

ผู้ใดมีเมตตาย่อมไม่เศร้าและโศรกจากความรัก

ความเมตตาเป็นความดีที่ประจักษ์

โลกนี้หากร้างหักจัก "เมตตา..."

เขียน 21 Jan 2009 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)