อนุทิน 31323 - Sasinand

Sasinand

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เคยติดต่องานกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ( สสว.)เพราะจะทำกิจการร่วมกับญาติอย่างหนึ่ง มีนักวิชาการมาให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งนักวิชาการมาวินิจฉัยเข้าศึกษา วิเคราะห์กิจการให้ก่อนดำเนินการจริงๆ อย่างดีมาก
มาปัจจุบัน ณ ขณะนี้ สสว. ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี รายเดิม ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ในด้านการพัฒนาหรือปรับปรุงตราสินค้า นวัตกรรมการผลิต การบริหารจัดการ การปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการตลาดด้วย
และยัง เข้ามาช่วยให้กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ให้เริ่มชีวิตใหม่ ให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองได้  หน่วยงานนี้ ดี มีประโยชน์ทีเดียว

เขียน 18 Jan 2009 @ 23:15 () แก้ไข 18 Jan 2009 @ 23:18, ()


ความเห็น (0)