อนุทิน 31093 - มาลี

มาลี

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ภาระงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะโรงเรียนได้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากเขตพื้นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  ทำให้คณะครูและผอ.โล่งใจ  คณะกรรมการที่มาประเมินมีความเป็นกัลยาณมิตรดีมาก  พวกเราต้องขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้  และคงจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นตอไป

เขียน 15 Jan 2009 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)