อนุทิน 30890 - แฮร์รี่

แฮร์รี่

สิ่งที่ทำวันนี้

- ลงเลขหนังสือส่ง

- พิมพ์ระเบียนผลการเรียน ระดับ ประถม, ม.ปลาย

- หารหัสนักศึกษาจากหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ

- พิมพ์ใบเสมือน รบ. ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย

- ลงทะเบียนคุม รบ. ม.ต้น

สิ่งที่ทำ (เมื่อวานนี้)

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ระดับม.ต้น, ม.ปลาย

- หารหัสนักศึกษาจากหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ

- พิมพ์ใบเสมือน รบ.ระดับ ม.ต้น

- พิมพ์หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับ ม.ปลาย

เขียน 13 Jan 2009 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)