อนุทิน 30734 - Sasinand

  ติดต่อ

วันนี้ มีหลายแห่งมาก ที่จัดงานวันเด็ก
พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ขณะนี้มีความเป็นห่วงเรื่องระดับสติปัญญา (ไอคิว) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของเยาวชนไทย
ปี 2553 จะทำวิจัยไอคิวและอีคิวของเด็กไทยทั้งประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ดำเนินการทุกๆ 3 ปี ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำให้ทราบค่าเฉลี่ยของไอคิวอีคิวเด็กไทยทั้งประเทศ รวมถึงทราบว่าค่าเฉลี่ยไอคิวอีคิวเด็กไทยในภาพรวมเป็นอย่างไร
แต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร หวังว่าค่าเฉลี่ยจะไม่ลดลงไปกว่าเดิม
แต่จากข้อมูลของโครงการย่อยที่ดำเนินการบ่งชี้มาอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันว่ามีแนวโน้มลดลง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)