อนุทิน 30660 - ประไพพิศ

ประไพพิศ

ตั้งแต่วันจันทร์ จนถึงวันศุกร์นี้ เตรียมงานวันเด็กตลอด เริ่มตั้งแต่จัด

หาใบตอง  เย็บกระทงใส่ข้าวเลี้ยงเด็ก (ประหยัด และรักษา

สิ่งแวดล้อม) ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.ของสำนักงาน สรุปผลการจัด

กิจกรรมพัฒนาคณภาพชีวิตนักศึกษา

 

 

 

เขียน 09 Jan 2009 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)