อนุทิน 30432 - ศน.ปุ๊ กำแพงเพชร

วันทำงานวันแรกของปีใหม่ เริ่มด้วยการแสดงถึงธรรมเนียมประเพณีของข้าราชการไทยคือการแสดงออกด้วยการไหว้ ทักทายและสวัสดปีใหม่ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นความงดงามของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน ซึ่งหากเป็นการกระทำที่ออกมาจากจิตใจอันบริสุทธิ์และมีความจริงใจผู้ที่ได้รับการคารวะหรือผู้ที่ได้รับไหว้ก็จะรู้ปลื้มปีติและเป็นสุข  แต่หากองค์กรใด หน่วยงานใดมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปโดยความสมัครใจ เช่นมีการลงขันเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะซื้อของขวัญที่มีราคาสูงๆ ให้กับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาก็อาจทำให้เกิดการต่อต้าน หรืออย่างน้อยก็มีการต่อต้านในใจ ...และไม่เป็นผลดีต่อการทำงานในโอกาสต่อไป ผู้บังคับบัญชาก็จะตะขิดตะขวงใจ ดังนั้นจึงมีอยู่ช่วงหนึ่งนานมาแล้วที่มีการประกาศขอความร่วมมือว่า งดการให้ของขวัญของกำนัลแด่ผู้บังคับบัญชาเพราะเหตุนี้ และปีนี้ก็เห็นด้วยกับการรณรงค์เรื่องของขวัญวันปีใหม่ที่ว่า "ให้เหล้า เท่ากับแช่ง..." นับเป็นคำขวัญที่เหมาะกับยุคนี้มาก เพราะสถิติยอดนักดื่มเหล้ามากของโลกนั้น มีประเทศไทยติดอันดับด้วย

เขียน 06 Jan 2009 @ 13:12 () แก้ไข 06 Jan 2009 @ 13:13, ()


ความเห็น (0)